Tarieven

Een intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Sessie van 45 minuten (inclusief rapportage, voorbereiding en korte evaluatie momenten) €80,-.
Evaluatieverslag of evaluatiegesprek €80,-.
Muziektherapie en begeleiding is vrijgesteld van BTW.

Vergoedingen

Er bestaat de mogelijkheid om muziektherapie via een zorgverzekeraar te vergoeden. Informeer bij de zorgverzekeraar naar de mogelijkheden. Op de website www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie kunt u zien of u hiervoor verzekerd bent. 
MUZIKO is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). I
ndividuele begeleiding kan ook vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) worden vergoed.
MUZIKO is gecontracteerd zorgaanbieder voor behandel- en begeleidingstrajecten Jeugdzorg en WMO via Twente Samen 14.

Voorwaarden

Een afspraak afzeggen kan kosteloos indien u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak de behandeling afmeldt. Indien u niet tijdig vooraf heeft afgemeld dan wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.
Voor trajecten via Jeugdzorg of WMO gelden andere tarieven en voorwaarden.

Kwaliteit

Via de knoppen hieronder vindt u de privacyverklaring, klachtenregeling en het door MUZIKO gehanteerde afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. MUZIKO voldoet aan de regelgeving rondom de privacywet AVG en wet- en regelgeving rondom de klachtenregeling conform de WKKGZ.