MUZIKO nieuws

 

 

 


Muziko werkt sinds juni 2023 samen met De Synergie, praktijk voor Psychologen en Pedagogen te Losser.

De samenwerking met dit team is een waardevolle aanvulling in therapietrajecten waarin een psycholoog of orthopedagoog betrokken is bij de cliënt. Zo kunnen we snel schakelen en opschalen waar nodig.

De Synergie is een gecertificeerde praktijk die psychologische en pedagogische ondersteuning biedt aan verschillende doelgroepen. In de praktijk bieden zij ondersteuning aan kinderen, adolescenten en volwassenen met diverse hulpvragen. Daarnaast kunnen zij vanuit de WMO en Jeugdwet ook mensen in de thuissituatie ondersteunen. De Synergie is  gevestigd in Losser en Vriezenveen, maar de psychologen, orthopedagogen en ambulant medewerkers staan klaar voor iedereen uit de regio Twente en Twenterand.

Zie voor meer info over samenwerking met De Synergie:

Muziektherapie via de Synergie - De Synergie

 


Affectregulerende  Vaktherapie

Muziko volgt binnenkort een cursus van Wijntje van der Ende over de methodiek beschreven in haar nieuwste boek.

Korte intro: Ouders leggen bij hun kind de basis van affectregulatie voor effectief omgaan met emoties, sociaal gedrag en mentaliserend vermogen. Dit interactieve leerproces kan belemmerd zijn door kind- en ouderfactoren in combinatie met gezinsomstandigheden. Hoe het kind vastgelopen is in zijn kind-zijn, bracht bij de schrijver van dit boek de wens om samenhang open te leggen tussen herstel van gevoelsontwikkeling bij het kind en de toegediende sensitieve afstemming met beeld- en muziekaspecten.
Beeld en muziek als therapie, hoe werkt het?

Infographic Vaktherapie Jeugd & Gezin

In deze infographic worden verschillende hulpvragen en situaties geschetst op welke manier vaktherapie kan helpen bij kinderen en jongeren. Om de mogelijkheden voor muziektherapie te bespreken kunt u contact opnemen met MUZIKO.

 

De kracht van Muziek

Van muziek weten we dat het de emotionele en cognitieve ontwikkeling stimuleert. Muziek kent een eigen taal en het is juist dié taal die kinderen en jongeren met autisme aanspreekt.
Muziek kan emotioneren en verbinden en is daarmee een uitstekend hulpmiddel om contact te maken met deze kinderen en jongeren. In dit boek worden kennis en de nieuwste inzichten over muziektherapie bij kinderen en jongeren met autisme en aanverwante stoornissen toegelicht.

De auteurs gaan in op recent wetenschappelijk onderzoek, eigen ervaringen, gevalsbeschrijvingen en de verschillende behandelmethoden. Dit is de eerste publicatie over muziektherapie bij autisme en interessant voor iedereen die meer wil weten over hoe muziek gebruikt kan worden als middel om kinderen en jongeren met autisme te stimuleren in hun ontwikkeling.


Nieuwe praktijkruimte in Oldenzaal

Vanaf september 2021 is MUZIKO gevestigd in de muziektherapie praktijkruimte van Via Muziek aan de Zandbreeweg 10 te Oldenzaal. Deze ruimte is zeer goed geoutilleerd en is goed bereikbaar vanuit omliggende Twentse plaatsen (gratis parkeren).
De ruimte biedt mogelijkheid tot individuele therapie en groepstherapie. 

 


Muziektherapie helpt tegen stress

Een team van wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA), HAN University of Applied Science en de Open Universiteit (OU) publiceren een nieuw onderzoek artikel waarin de positieve effecten van muziektherapie op stressvermindering worden bevestigd. 


“Muziek is een enorm goed middel om groei en ontwikkeling te stimuleren.”

Aaltje van Zweden vertelt over het succes van haar man Jaap van Zweden. Ook legt ze uit wat muziektherapie heeft betekend voor haar autistische zoon. 

“Het was al vroeg duidelijk dat Benjamin niet communiceerde, hij keek je niet aan. Dan ga je als ouder zoeken. Dat was een enorm langdurige tocht lang artsen en ziekenhuizen. Door van alles uit te proberen kwam Aaltje er echter zelf achter dat Benjamin sterk reageerde op liedjes, op muziek. Dat ging ze uitbouwen. “Muziek spreekt bijna iedereen aan en is een enorm goed middel om groei en ontwikkeling te stimuleren.”

"In het begin was het moeilijk om serieus genomen te worden. Muziektherapie zat in de alternatieve hoek. Nu is er gelukkig meer bewijs vanuit de wetenschap. Hersenonderzoek dat echt aantoont wat muziek doet met de hersenen.”