Wat is muziektherapie?

Muziek is communicatie, muziek is expressie. Muziek zet aan tot beweging, zowel met je lijf als je denken en voelen.
Daarom is muziek een middel bij uitstek om in te zetten bij veranderingsprocessen.

Muziektherapie is een ervaringsgerichte non-verbale manier van begeleiden en sluit daarom goed aan bij kinderen en jongeren. In muziektherapie is muziek het middel om aan de gestelde doelen te werken. Door samen muziek te maken en te zingen worden gedrag en emoties zichtbaar gemaakt. Op een speelse en plezierige manier kunnen zo nieuwe inzichten worden verkregen en vaardigheden worden geoefend.

Enkele mogelijke doelstellingen zijn:
- het uitbreiden van sociale en contactuele vaardigheden
- het leren omgaan met emoties en grenzen
- het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen herstellen
- structuur aanbrengen in het eigen handelen
- het bevorderen van samenspel en spelplezier
- het stabiliseren en/of verwerken van situaties en ervaringen

Voor meer informatie over muziektherapie verwijs ik u naar de website www.muziektherapie.nl

Muziektherapie, voor wie?

MUZIKO is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. De therapie richt zich op problemen die veroorzaakt worden door een stoornis, handicap of wanneer draaglast en draagkracht uit evenwicht zijn geraakt door omstandigheden in het leven van de cliënt.
Bij MUZIKO komen kinderen, jongeren en jongvolwassenen voor hulp bij problematiek die voortkomt uit bijvoorbeeld een neurobiologische ontwikkelingsstoornis, zoals autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD, verstandelijke beperking of bijvoorbeeld vanuit een angststoornis (bijvoorbeeld selectief mutisme), rouw of problematiek na een scheiding.

Je kunt bij MUZIKO terecht met hulpvragen op het gebied van:

- emoties, zoals het verwerken van een nare periode 

- lichamelijk, bijvoorbeeld het ervaren van ontspanning 

- cognitief, zoals het vergroten van zelfvertrouwen 

- sociaal, bijvoorbeeld leren samenwerken of beter voor jezelf opkomen.

Procedure van aanmelding

Na het indienen van een aanvraag vindt er een intake gesprek plaats. De therapeut stelt samen met de cliënt en/of verwijzers, ouders/verzorgers de behandeldoelen op. Indien gewenst worden deze afgestemd met andere behandelaars.

Individuele begeleiding

MUZIKO biedt ook individuele begeleiding via bijvoorbeeld PGB-WLZ en WMO aan.
De begeleiding richt zich niet op behandelen maar op welzijn en welbevinden, het bevorderen van de zelfredzaamheid, behouden van structuur in en regie over het eigen leven.

Mogelijke doelstellingen zijn:
- structuur in het leven van de cliënt aanbrengen (bijvoorbeeld dagritme en activiteiten)
- sociale contacten verbeteren en/of uitbreiden
- uitbreiden van de belevingswereld of contactmogelijkheden 
- omgaan met de beperking, zoeken naar mogelijkheden
- ontspannen, ontlading of juist activeren, stimulering

Neem voor meer informatie over individuele begeleiding contact op met MUZIKO.