Over Michiko

Mijn naam is Michiko Bos. Sinds 2007 heb ik een ambulante praktijk voor muziektherapie en begeleiding in de regio Twente.
Ik ben gediplomeerd muziektherapeut (Conservatorium Enschede, huidig Artez), aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT) en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).
Ik sta geregistreerd in het Register Vaktherapie en volg hiervoor regelmatig cursussen, symposia, supervisie en intervisie.

MUZIKO begeleid kinderen, jongeren en jongvolwassenen met o.a. ontwikkelingsproblemen, gedragsstoornissen en sociaal-emotionele problematiek. Contact maken, uitdagen en ruimte geven, dat is de balans die ik graag opzoek in de begeleiding.

Missie

MUZIKO richt zich op het inzetten van muziek als middel in de behandeling van emotionele en/of gedragsmatige hulpvragen door het bieden van interventies op fysiek, emotioneel en cognitief vlak, waarbij professionaliteit, betrokkenheid en veiligheid geboden worden om aan persoonlijke doelen te kunnen werken.

Visie

De behandelvisie van MUZIKO is om muziektherapie te bieden aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen, met positieve psychologie als uitgangspunt. Denken in mogelijkheden is telkens de insteek. Wat kan wel, waar zit ruimte voor groei en ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de geboden zorg als mijn eigen ontwikkeling als zorgverlener. De zorg wordt  gekenmerkt door aandacht (positieve beleving en ervaringen in het nu), kennis (uitgaan van groei en kracht) en samenwerking (welzijn vergroten door het systeem te betrekken).

Aandacht
Oprechte aandacht voor de cliënt is de basis. De cliënt wordt benaderd op basis van gelijkwaardigheid en respect. MUZIKO biedt de zorg in een veilige omgeving waar ruimte is voor eigen inbreng en respect voor de privacy.

Kennis
Kennis is een voorwaarde om de kwaliteit van zorg te borgen en maakt innovatie mogelijk. Om een goede kwaliteit van zorg te bieden en innovatie mogelijk te maken streeft MUZIKO ernaar op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en kennis en vaardigheden uit te breiden. MUZIKO voldoet aan de kwaliteitsnormen van de beroepsgroep vaktherapie (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en ontwikkelt zich door scholing in de specifieke kwaliteiten d.m.v. bijscholing en supervisie/intervisie. MUZIKO levert een bijdrage aan ontwikkeling van het vak door het geven van scholingen en het beschrijven van interventies.

Samenwerking
MUZIKO werkt nauw samen en houdt regelmatig contact en overlegmomenten met ouders en verzorgers. Daar waar nodig en mogelijk zoekt MUZIKO de samenwerking met school of andere specialisten, zoals de psycholoog, orthopedagoog of jeugdarts.